Bacewiczówny  6/12, 02-786 Warszawa

+ 48 514 130 322, + 48 508 110 211

© 2018 by Psyche - Centrum Zmiany i Rozwoju Osobistego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasza oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja z psychologiem skierowana jest do osób, które potrzebują pomocy w podjęciu decyzji odnośnie tego jakiego rodzaju wsparcie psychologiczne będzie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i trudności: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, coaching lub warsztat psychologiczny.

Terapia indywidualna

Forma pomocy skierowana do osób borykających się z kryzysem emocjonalnym lub życiowym, depresją, lękiem, poczuciem braku sensu życia i wartości, wypaleniem zawodowym, problemami ze snem, dokuczliwymi negatywnymi skutkami stresu, dolegliwości psychosomatycznymi i innymi problemami natury psychicznej.

Psychoterapia indywidualna umożliwia również lepsze poznanie samego siebie, a tym samym dogłębny rozwój osobisty.
 

Prowadzimy psychoterapię w podejściach: humanistycznym, poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematu. Pierwsze 2-3 spotkania przeznaczone są na zebranie wywiadu. dokładne zrozumienie i zdefiniowanie Twojego problemu, a także ustalenie celów terapii.

 

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 60 minut. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie. W terapii krótkoterminowej przewidywane jest kilkanaście sesji. Terapia długoterminowa trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa stwarza warunki do obserwacji swoich odczuć i zachowań w kontakcie z innymi ludźmi, a tym samym zrozumienia istotnych mechanizmów psychologicznych pojawiających się w naszych związkach międzyludzkich.

Dzięki obecności terapeutów, sesje terapii grupowej to miejsce, w którym można otrzymać informacje zwrotne na swój temat od innych uczestników oraz wymienić się doświadczeniami w niezagrażający sposób. Ponadto, tego rodzaju terapia często zmniejsza poczucie osamotnienia, a także umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia.


Czas trwania terapii grupowej to 3 miesiące. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu. Oferujemy terapię również w godzinach wieczornych.

> Zobacz pełną ofertę

Grupa wsparcia

Forma pomocy skierowana do osób przechodzących w danym momencie przez podobne trudności. Podczas spotkań grupy wsparcia, uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, udzielają wzajemnego wsparcia emocjonalnego, wymieniają między sobą przydatne informacje.

Oferowana przez nas grupy wsparcia prowadzone są przez jednego lub dwóch specjalistów. Prowadzimy grupy otwarte  (w trakcie trwania spotkań mogą dołączyć nowi członkowie) i zamknięte (członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu).

 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Warsztaty psychologiczne

Nasze warsztaty składają się z części teoretycznej dotyczącej omawianego zagadnienia, części praktycznej oraz części dyskusyjnej. Oferujemy warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych (uczestnictwo możliwe jest po ukończeniu 17go roku życia).

Zapraszamy również do zgłaszania własnych pomysłów!

Prowadzone warsztaty najczęściej są dwudniowe i odbywają się również w weekendy. Grupa uczestników liczy zazwyczaj od 8 do 15 osób.

Wymagane są wcześniejsze zapisy.

Konsultacja neuropsychologiczna

Obejmuje diagnozę neuropsychologiczną.