Bacewiczówny  6/12, 02-786 Warszawa

+ 48 514 130 322, + 48 508 110 211

© 2018 by Psyche - Centrum Zmiany i Rozwoju Osobistego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

O nas

Nasze podejście

Centrum Psyche jest miejscem świadczącym usługi z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, wspierania rozwoju osobistego, działań profilaktycznych i organizowania grup wsparcia.​ 

 

Chcieliśmy zapewnić naszym Klientom różnorodność form pomocy, dlatego nasi specjaliści pracują w różnych podejściach. Ich cechą wspólną jest nieszablonowe podejście do problemów oraz wysokie standardy pracy. Wszyscy członkowie zespołu poddają swoją pracę stałej superwizji.
 

Podstawową cechą naszej pracy z Klientami jest empatia umożliwiająca bezstronne wysłuchanie trudności oraz autentyczne współodczuwanie. Za standardy działania przyjmujemy przede wszystkim pełną akceptację wartości i przekonań Klienta oraz udzielanie kompleksowego wsparcia.

Nasi specjaliści

IMG_1029_3.png

Psycholog w trakcie certyfikacji z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, członek zarządu Fundacji Rozwoju Mindfulness.

 

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje przede wszystkim techniki terapii poznawczej

i behawioralnej, techniki terapii schematu, terapii racjonalno-emotywnej (ang. REBT - Rational emotive behavior therapy) oraz terapii poznawczej opartej na uważności (ang. MBCT – Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Specjalizuje się m.in. w terapii zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń stresowych pourazowych PTSD, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, rehabilitacji neuropsychologicznej osób starszych. Pracuje także z osobami borykającymi się z problemem wypalenia zawodowego, negatywnymi skutkami stresu czy kryzysami egzystencjalnymi.


Dotychczasowe doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Vertimed, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, na Oddziale Neurochirurgii w szpitalu na Banacha oraz w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego (oddział dzienny

i całodobowy).


Na co dzień pracuje jako psycholog kliniczny w szpitalu Bielańskim, rozwija się naukowo w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz współpracuje z Instytutem Uważności i Psychoterapii.

W Centrum Psyche oferuje terapię indywidualną w gabinecie stacjonarnym lub online, grupową, prowadzi grupy wsparcia oraz warsztaty psychologiczne.

Psycholog, psychoterapeuta

Ewelina Tur

23472156_10212971077524779_2647016721862

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej ze specjalizacją: psychologia kliniczna.
W trakcie certyfikacji w nurcie psychoterapii integracyjnej. Coachingu uczyła się w Polskim
Instytucie NLP. Swoje kompetencje, rozwijała dodatkowo poprzez liczne szkolenia, m.in. w
podejściu poznawczo-behawioralnym.


Poza Centrum Psyche pracuje także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Pomaga tam
osobom, które są leczone z powodu: depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń
adaptacyjnych, zaburzeń somatyzacyjnych oraz zaburzeń osobowości. W przeszłości
prowadziła grupy wsparcia oraz indywidualną pomoc psychologiczną, skierowaną do ludzi
doświadczających kryzysu rozpadu związku.


W swojej pracy dąży do odkrycia indywidualnego i niepowtarzalnego potencjału każdego
klienta, zrozumienia natury jego problemów i cierpienia. Wyznaje zasadę, że za każdym,
nawet trudnym, zachowaniem stoi potrzeba zrealizowania ważnej i pozytywnej potrzeby
człowieka.


Dlatego stara się towarzyszyć swoim klientom w drodze do zdrowienia, poszukiwania
samorealizacji oraz spełnienia. W kontakcie z innymi stawia na autentyczność,
bezwarunkową akceptację drugiego człowieka i empatię.

Psycholog, psychoterapeuta. coach

Joanna Zwierzchowska

2018-01-27-22-09-50-499.jpg

Justyna Wiśniowska

Psycholog, neuropsycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny i EMDR, interwent kryzysowy

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: neuropsychologia kliniczna, psychologia rehabilitacji). W trakcie procesu certyfikacji na terapeutę poznawczo-behawioralnego, certyfikowany terapeuta EMDR II stopnia, dyplomowany interwent kryzysowy (Uniwersytet SWPS). Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra
Neuropsychologii), gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach specjalizacji neuropsychologia kliniczna.


Obecnie pracuje w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie z pacjentami z uszkodzeniem układu nerwowego, chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością oraz ich bliskimi.


Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Terapii Dialog (gdzie pracowała jako psychoterapeuta, interwent kryzysowy, neuropsycholog). Staże zawodowe odbywała w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Klinice Neurochirurgii (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiej Akademii Medycznej), MOP – Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Psychoprofilaktyki, Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu).


Specjalizuje się w terapii:
 traumy i zdarzeń kryzysowych,
 zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych
 osób doświadczających choroby, niepełnosprawności oraz ich bliskich.


Prowadzi również diagnozę i rehabilitację neuropsychologiczną osób z uszkodzeniem OUN.