Bacewiczówny  6/12, 02-786 Warszawa

+ 48 514 130 322, + 48 508 110 211

© 2018 by Psyche - Centrum Zmiany i Rozwoju Osobistego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Terapia grupowa

Terapia grupowa dla studentów ze zniżką 20%

Grupa skierowana jest do osób borykających się m.in. z:
 

 • Negatywnymi skutkami stresu,

 • Lękiem (uogólnionym, przed wystąpieniami, przed egzaminami),

 • Obniżonym nastrojem,

 • Spadkiem motywacji,

 • Trudnościami z nawiązywaniem lub utrzymaniem relacji społecznych.
   

Forma pracy grupy:
 

 • Czas trwania spotkań: 12 tygodni (rozpoczęcie planowane jest 1 września 2019)

 • Częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu (w godzinach wieczornych)

 • Czas trwania jednej sesji: 90 minut

 • Terapeuci prowadzący: Ewelina Tur, Joanna Zwierzchowska

 • Liczebność: 8-12 osób

 

Koszty terapii ze zniżką  studencką 20%:
 

 • Koszt jednej sesji: 64 PLN

 • Koszt miesięczny: 512 PLN

 • Całościowy koszt: 768 PLN

 • Kwalifikacja do grupy obejmuje 3 indywidualne konsultacje psychologiczne - płatne 110 zł.


Opłaty za terapię można dokonać w trybie miesięcznym lub całościowo. Szczegółowy regulamin płatności będzie udostępniony po zakwalifikowaniu się do grupy.
 

 

Terapia prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym, w którym kładzie się nacisk na pracę z automatycznymi myślami, przekonaniami na temat siebie i świata oraz zniekształceniami poznawczymi wpływającymi na nasze emocje i zachowanie. 

Tego rodzaju terapia stwarza warunki do obserwacji swoich odczuć i zachowań w kontakcie z innymi ludźmi, a tym samym zrozumienia istotnych mechanizmów psychologicznych pojawiających się w naszych związkach międzyludzkich. 
Jej celem jest m.in. lepsze rozumienie własnych mechanizmów psychologicznych uaktywniających się w sytuacjach społecznych oraz zdobycie umiejętności ułatwiających budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi (w tym związków partnerskich).

Dzięki obecności terapeutów, sesje terapii grupowej to miejsce, w którym można otrzymać informacje zwrotne na swój temat od innych uczestników oraz wymienić się doświadczeniami w niezagrażający sposób. Ponadto, tego rodzaju terapia często zmniejsza poczucie osamotnienia, a także umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia.

Terapia grupowa dla dorosłych

Grupa skierowana jest do osób borykających się m.in. z:
 

 • obniżonym nastrojem,

 • lękiem,

 • trudnościami o charakterze nerwicowym,

 • depresją,

 • kryzysem w relacjach lub trudnościami w nawiązywaniu ważnych relacji,

 • trudnościami z wyrażaniem i/lub regulacją emocji,

 • trudnościami w zachowywaniu się asertywnie i stawianiu granic w relacjach z innymi.
   

Forma pracy grupy:
 

 • Czas trwania spotkań: 12 tygodni (rozpoczęcie planowane jest 1 września 2019)

 • Częstotliwość spotkań: dwa razy w tygodniu (w godzinach wieczornych)

 • Czas trwania jednej sesji: 90 minut

 • Terapeuci prowadzący: Ewelina Tur, Joanna Zwierzchowska

 • Liczebność: 8-12 osób

 

Koszty terapii:
 

 • Koszt jednej sesji: 80 PLN

 • Koszt miesięczny: 640 PLN

 • Całościowy koszt: 1920 PLN

 • Kwalifikacja do grupy obejmuje 3 indywidualne konsultacje psychologiczne - płatne 130 zł.


Opłaty za terapię można dokonać w trybie miesięcznym lub całościowo. Szczegółowy regulamin płatności będzie udostępniony po zakwalifikowaniu się do grupy.

 

 

Zapisy na konsultacje:

+48 514 130 322

info@centrum-psyche.com